Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж " Меирбике"

  • Колледж:Частный
  • Адрес:130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 35, дом № 4
  • Телефон:87292303104
  • Email:meirbike@inbox.ru
  • Сайт WWW:meirbike.kz
Cоц сети:

Общее сведения

1997 жылы «Meйірбике» жеке меншік медициналық колледж құрылғаннан кейін 5077 маман дайындады. Біздің колледжімізді бітірген түлектеріміз республикамызда, облыс және аудандарымыздың емдеу профилактикалық мекемелерінде жұмыс жасауда.
Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына және Үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес іске асады. Педагогикалық қызметтің нәтижелілігі мен тиімділігі бірінші кезекте оқытушылар ұжымының шығармашылығы мен біліктілігіне, оқу үдерісінің әдістемелік қамсыздандырылуына байланысты.
Колледжде он мамандық бойынша 1324 студент, Мемлекеттік тапсырыс бойынша – 114, оның ішінде – РБ -24 оқушы, МБ - 90 оқушы білім алуда.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтардың білімімен өлшенеді» деп айтқан болатын.
ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры.
2016-2017 оқу жылында колледжімізде электронды журналдың жүргізілуі,
5 күндік оқу күніне көшіріліп, жаңаша талаптармен білім алуда.
Электрондық журналдың тиімділігі ата-аналарға бағаларын көріп, баланың күнделікті сабаққа қатысуы мен жетістігін бақылауға мүмкіндік берді. Білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін, Қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіру және баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Білім алушыларды жаңартылған мазмұнда оқытудағы басты мақсаты - алынған білім мен дағдыларын кез келген жағдайда, практикада қолдана алуы.
Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер-бүгінгі колледж студенттері, оқытушы оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлесе, ынтымақтастықта жұмыс жасасақ, біз ала алмайтын қамал болмас.

Данные

Запись не обнаружена.

# Квалификационный код Код специальности Название
1 4S09120101 09120100 Фельдшер
2 4S08410105 08410100 Ветеринарный фельдшер
3 4S09130103 09130100 Медицинская сестра общей практики
4 3W07140601 07140600 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования
5 3W09130102 09130100 Массажист# {{headerItem.text}}
{{ key+1 }} {{item[headerItem.value]}} Подать заявку

Задать вопрос колледжу

Уважаемый пользователь, здесь у вас есть возможность отправить сообщение в адрес колледжа

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж " Меирбике"